577 211 027

kosmetika@saxo.cz

Obchodní podmínky

 • Úvod
 • Obchodní podmínky

pro nákup zboží v internetovém obchodě společnosti SAXO, spol. s r.o.

prodávající:
SAXO, spol. s r.o.,  se sídlem  Zlín - Kudlov, Václavská 458, PSČ 760 01
IČO: 25319442,DIČ: CZ25319442
tel: 577 211 027                           bankovní spojení: ČSOB, a.s.                           č.ú.: 379884073/0300

I. Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.saxo.cz. Jsou zde stanovena práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu a prodávajícím je společnost s ručením omezeným SAXO, spol. s r.o. Společnost má firemní prodejnu, jejíž adresa a kontaktní údaje jsou uvedeny na internetové stránce www.saxo.cz.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se jeho práva a povinnosti vedle těchto obchodních podmínek rovněž občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se jeho práva a povinnosti vedle těchto obchodních podmínek rovněž obchodním zákoníkem, (zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění).
 • Podáním žádosti o registraci v internetovém obchodě společnosti SAXO (dále též jen „ e-shop SAXO“, nebo internetový obchod „SAXO“) žadatel souhlasí s tím, aby provozovatel internetového obchodu, společnost SAXO, spol. s r.o., shromažďovala a pro potřeby provozování internetového obchodu a pro jeho další rozvoj zpracovávala osobní údaje žadatele. Nakládání osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Společnost SAXO, spol. s r.o. zaručuje, že tyto osobní údaje nebudou zneužity k jiným účelům, než k provozování a rozvoji e-shopu SAXO. Všechny získané údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa popř. telefon).
 • Žadatel (kupující) může kdykoli požádat o ukončení registrace a provozovatel internetového obchodu je povinen veškeré jeho osobní údaje z databáze vymazat po doručení písemné žádosti, nejdéle do sedmi (7) dnů. Žádost o ukončení registrace může být zaslána také elektronickou poštou, z elektronické adresy známé provozovateli internetového obchodu.
 • Podáním objednávky v internetovém obchodě SAXO kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem e-shopu SAXO, v celém rozsahu s nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat a postupovat podle nich.

 

 II. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Prodávající – společnost s ručením omezeným SAXO, spol. s r.o., se sídlem Zlín - Kudlov, Václavská 458, PSČ 760 01, IČO: 25319442. Prodávající je podnikatelem, který jedná v rámci svého oprávnění k obchodní podnikatelské činnosti. Prodávající je výlučným distributorem a prodejcem zboží nabízeného pod značkou „BRELIL“ pro celé území České republiky. V souladu s  distribučními podmínkami dodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby. Prodávající provozuje e-shop SAXO. 
 • Kupující – jakákoli osoba, jež objednává zboží prostřednictvím e-shopu SAXO
 • Spotřebitel - je kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy buď nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a výrobky zde koupené užívá jen pro své účely nebo je  to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky a dále užívá ke své další podnikatelské činnosti nebo spojené se službami, které poskytuje.
 • Zboží – výrobky nabízené v e-shopu SAXO
 • Služby– služby nabízené v e-shopu SAXO
 • Zboží označené „pro profesionální použití“ - zboží, které mohou používat a nakupovat jen osoby k tomu určené nebo odborně vyškolené. Objednáním, vyplněním objednávkového formuláře a stlačením tlačítka OBJEDNAT kupující současně prohlašuje, že je si vědom toho, že kupuje zboží pro profesionální použití a prohlašuje, že ví, jak s  tímto zbožím zacházet, jak je skladovat a jak je používat.

 

III. Jak  se zaregistrovat

 • Před prvním nákupem je nutno se zaregistrovat. Právo registrace mají všechny fyzické či právnické osoby, pokud mají doručovací a poštovní adresu, tedy bydliště, sídlo, pobočku nebo provozovnu, kdekoli na území České republiky.
 • Prodávající zaregistruje nové zákazníky zpravidla nejpozději nejbližší následující pracovní den po obdržení řádně vyplněného registračního formuláře. Prodávající si vyhrazuje právo ověřování pravdivosti údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.
 • Na neúplně vyplněný registrační formulář není bohužel možno reagovat
 • Registrace musí být odmítnuta, pokud hrozí porušení zákona, nebo pokud je zjevné, že zboží by bylo vyvezeno do třetích zemí.

 

 IV. Jak nakoupit

 • Pro objednání zboží je nutno řádně vyplnit objednávku a poté stisknout tlačítko „OBJEDNAT“. Vždy musí být správně a pečlivě vyplněno zejména telefonní číslo kupujícího a také přesná a úplná poštovní adresa, na kterou má být zboží odesláno.
 • Řádně a úplně vyplněná objednávka kupujícího, která byla elektronicky odeslána, je návrhem kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Od okamžiku tohoto potvrzení vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.
 • Potvrzení se děje na elektronickou adresu, z které byla objednávka registrovaného kupujícího odeslána. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

 

V. Dodací podmínky

 • Zboží, které je skladem, bude kupujícímu zasláno poštou ve lhůtě nejdéle do pěti (5) pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky.
 • Zboží, které není skladem, bude kupujícímu zasláno co možno nejdříve, dodací lhůta je zde zpravidla 14 dnů ode dne potvrzení objednávky. V případě, že by z technických důvodů byla překročena, bude kupující informován elektronickou poštou.
 • Vzhledem k našim smluvním závazkům nemůžeme Vámi vybrané zboží zasílat do ciziny.

 

VI. Poštovné, balné, platební podmínky 

A) poštovné a balné
Při objednávce v hodnotě zboží nad 2400,- Kč (vč. DPH) není účtováno poštovné ani balné.
K ceně zboží účtujeme poštovné a balné, podle způsobu doručení:
Přepravní služba: při zaslání na dobírku 130.- Kč
při platbě předem převodem na účet jsou účtovány zasílací náklady ve výši  100.- Kč. 
Zásilkovna - platba předem převodem na účet - 74 Kč.
Zásilkovna - na dobírku - 89 Kč.
Osobně - Zboží je možné si vyzvednout i osobně, na základě předem potvrzené objednávky a po předchozí vzájemné domluvě. V tomto případě není účtován žádný expediční poplatek.
Zboží je na prodejně uloženo po dobu pěti (5) pracovních dnů.
V případě nepřevzetí objednaného zboží, má prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na expedici zásilky.
SLOVENSKO
Přepravní služba - PPL: platba předem převodem na účet - 9 €, dodádí do 3 dnů
Po objednání zboží vyčkejte na zaslání faktury.
Zásilkovna - platba předem převodem na účet - 4.2 €
Po objednání zboží vyčkejte na zaslání faktury

B) platební podmínky
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby jedné z těchto variant:

 • Bankovním převodem – bankovní spojení pro účely platby:
  Česká republika: Fio banka, číslo účtu 2000963949/2010. Variabilní symbol je číslo objednávky.
  Slovenská republika: Fio banka, číslo účtu 2300961830/8330. Variabilní symbol je číslo faktury. Po objednání zboží vyčkejte na zaslání faktury.
 • Dobírkou - při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám vybraného přepravce. Úhrada kupní ceny a doběrečného je podmínkou předání zboží.
 • Platební kartou – po volbě tohoto způsobu úhrady bude kupující přesměrován do zpracovatelské banky prodávajícího, která kupujícího vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 -
  poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku karty. Tyto informace zadává kupující přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a prodávajícímu pouze sdělí výsledek autorizace
    a  dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce je kupující informován e-mailem.  
 • V hotovosti – v případě osobního odběru je pak zboží připraveno na naší prodejně na adrese – Zlín-Kudlov, Václavská 458, prodejní doba: Po – Pá 7.30– 15.30 hodin, So - Ne, zavřeno. 
  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VII. Převzetí zboží a reklamace

 • Kupující je povinen při přebírání zásilky zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned, tedy ještě doručovateli, resp. kurýrovi oznámit a poznamenat do přepravních dokumentů. Zásilku lze v tomto případě převzít i s touto vadou.
 • Po převzetí zásilky co nejdříve zkontrolujte její obsah. Řidič (kurýr) nečeká na kontrolu obsahu při předávání! Překontrolujte také množství a druh zboží, správnost faktury a dodacího listu.
 • Pokud zjistíte jakékoli závady, například rozdíl mezi objednávkou a dodaným zbožím,  nebo rozdíl mezi dodaným zbožím a průvodními doklady, apod., kontaktujte okamžitě prodejce buďto na tel.č. +420-577211027, nebo na e-mail kosmetika@saxo.cz.

 

VIII. Záruka a reklamace

 • Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 6 měsíců podle Obchodního zákoníku, nebo 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku. Záruční doba neuplyne dříve, než doba spotřeby uvedená na obalu výrobku.
 • Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.
 • Zboží musí být správně skladováno a také používáno, v souladu s návodem.
 • Pokyny ohledně skladování zboží jsou vyznačeny buďto přímo na obalu výrobku, nebo jsou uvedeny v připojeném letáku.
 • Dotazy ohledně správného skladování a používání výrobků lze zaslat také elektronickou poštou na adresu kosmetika@saxo.cz.

 

IX. Výměna zboží

 • Veškeré u nás zakoupené zboží je možno vyměnit za jiné zboží z našeho sortimentu.
 • Výrobek bez známek používání v originálním balení zašlete na naši adresu s požadavkem, za které zboží si jej přejete vyměnit.
 • Vyměněné zboží bude opět zasláno na Vaši adresu na dobírku, obchodním balíkem, za cenu poštovného.

 

X. Zrušení objednávky kupujícím, vrácení zboží

 • Objednávku lze zrušit telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijata a zboží doposud nebylo expedováno.
 • V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží
 • Je-li kupující spotřebitel, může do 14 dnů od převzetí zásilky v souladu s § 53 odst. (6) občanského zákoníku bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Předpokladem vrácení peněz je vždy vrácení nepoškozeného a nepoužitého zboží na naši adresu.
 • Peníze Vám budou zaslány na Váš účet (sdělíte-li nám jej, nebo je li nám již znám) nebo poštovní poukázkou (Při zaslání poštovní poukázkou bude od vrácené částky odečten poplatek České poště - 35Kč).
 • V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený v původním obalu spolu s fakturou a záručním listem u elektro přístrojů. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží musí být zasláno jako pojištěná zásilka.
 • Zboží, které vracíte, neposílejte na dobírku! V takovémto případě bude zásilka vrácena nazpět odesilateli jako nevyžádaná.
 • Zboží poškozené při přepravě v důsledku jeho zaslání v nevhodném obalu nelze vyměnit či za takové zboží žádat vrácení peněz.

 

XI. Zrušení objednávky prodávajícím

 • Provozovatel e-shopu SAXO má právo úplně nebo částečně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestalo vyrábět nebo dodávat na český trh, případně pokud se výrazným způsobem změnila jeho cena.
 • Provozovatel e-shopu SAXO má právo úplně odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že je zde důvodné podezření z porušování zákona ze strany kupujícího, nebo pokud byl na kupujícího podán insolvenční návrh, či na jeho majetek byl podán konkurs.
 • Odstoupení od smlouvy je zasláno kupujícímu elektronickou poštou.
 • Pokud kupující mezitím uhradil cenu objednaného zboží, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

XII. Upozornění!

 • Veškeré fotografie, popisy výrobků a jiné texty, zveřejněné na internetových stránkách www.saxo.cz a www.brelil.cz jsou obchodním majetkem nebo licencovaným produktem společnosti SAXO, spol. s r.o. Jedná se o chráněné duševní vlastnictví. Fotografie a texty jsou chráněny podle autorského zákona (zákon č. 121/2006Sb.), označení výrobků jsou chráněna podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách.
 • Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 • Součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád, který naleznete rovněž na internetové stránce www.saxo.cz
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky platí počínaje ode dne 1.8.2009.
 • Společnost uvítá Vaše připomínky a náměty k těmto obchodním podmínkám i k naší činnosti, k výrobkům a námi poskytovaným službám, na naší elektronické adrese kosmetika@saxo.cz

Sledujte nás na Instagramu

Přihlašte se k odběru newsletteru na Váš e-mail
Přihlašte se a naše nejlepší slevy a nabídky budeme posílat do Vaší e-mailové schránky.

Rychlá navigace

Informace pro Vás

Kontakt

SAXO, spol. s r. o.
Václavská 458
76001 Zlín
IČ: 25319442, DIČ: CZ25319442

tel.: 577 211 027

kosmetika@saxo.cz

Přihlášení