577 211 027

kosmetika@saxo.cz

Reklamační podmínky

 • Úvod
 • Reklamační podmínky

Reklamační řád e-shopu SAXO, spol. s r.o.

 • Při koupi nevhodného zboží je možná pouze výměna za jiný kus zboží stejné nebo vyšší hodnoty s doplacením chybějící částky, a to do 5 dnů od jeho převzetí. Vrácení peněz není možné. Zboží musí mít originální a naprosto neporušené balení.
 • Za vadu nelze považovat závady způsobené nesprávnou údržbou, skladováním nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího obdržení a vrácení reklamovaného zboží.
 • Reklamaci zboží poškozeného při přepravě v důsledku jeho zaslání v nevhodném obalu zpravidla nelze uznat za oprávněnou!
 • Reklamujte elektronickou poštou, písemně nebo faxem. Reklamovat lze také v sídle společnosti nebo na kterékoli firemní prodejně. V reklamaci je nutno popsat vadu a navrhnout způsob vyřízení reklamace.
  - dále je nutno uvést:
                         číslo šarže a/nebo výrobní číslo výrobku – PD
                         fotografii výrobku
                         detailní popis vzniklého problému
                         dodat reklamovaný výrobek
 • Pokud se na zboží v záruční době vyskytne vada, a prodejce zhodnotí tuto vadu jako kupujícím nezpůsobenou, může zákazník tuto vadu reklamovat. Prodejce dále zhodnotí a zvolí při reklamaci z následujících možností:
  -
  dodat chybějící zboží nebo
  -
  odstranit vady opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží v případě, že vada již nelze odstranit
    nebo
  -
  poskytnou přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Prosíme dále po převzetí zásilky, co nejdříve zkontrolujte její obsah, množství a druh zboží, správnost faktury a dodacího listu.
 • Společnost SAXO, spol. s r.o. jakožto prodávající vyvíjí veškeré úsilí k tomu, aby zboží, jež kupující obdrží, bylo bezvadné a prvotřídní kvality. Prosíme ale i Vás o pomoc a spolupráci.
 • Tento reklamační řád platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.saxo.cz a www.brelil.cz, při předání zboží obchodním zástupcem, při odběru zboží přímo v prodejně SAXO, spol. s r.o. nebo jeho zaslání poštou či na dobírku. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době, nebo u něhož byl zjištěn rozpor s kupní smlouvou.
 • Věnujte prosím pozornost zásilce zboží již při jejím převzetí. Prosíme zejména o kontrolu neporušenosti zásilky a jejího obalu. Zjištěné závady je nutno uplatnit již u doručovatele, resp. kurýra.
 • Pokud zjistíte jakékoli závady, například rozdíl mezi objednávkou a dodaným zbožím, nebo rozdíl mezi dodaným zbožím a průvodními doklady, apod., kontaktujte okamžitě v době převzetí prodejce buďto na tel. č. +420 577211027, nebo na e-mail: kosmetika@saxo.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.Na prodávané zboží je poskytována záruční doba. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím. Je-li na zboží, jeho obalu nebo v průvodních dokladech předaných kupujícímu v souladu s právními předpisy vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. U kosmetických výrobků podléhajících datu spotřeby od jejich otevření (tj. počet měsíců uvedených na obalu v symbolu „otevřeného kelímku“), začíná záruční doba běžet ode dne převzetí zboží a končí po uplynutí počtu měsíců uvedených v symbolu otevřeného kelímku na obalu.
 • Podmínkou úspěšného uplatnění reklamace vad vzniklých v záruční době je správné skladování zboží a jeho používání v souladu s návodem.
 • Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží, které vracíte, neposílejte na dobírku! V takovémto případě bude zásilka vrácena nazpět odesilateli jako nevyžádaná.
 • V případě, že je reklamace oprávněná, obdrží kupující jiné zboží nebo slevu z ceny. Zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn dodatečně měnit bez dohody s prodávajícím.
 • Dále se záruka nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Záruka se nevztahuje na zboží prodané ve slevových akcích, zboží prodané na měsíčních akcích a zboží vč. elektroniky pořízené za body v rámci BB klubu.
 • Tento reklamační řád platí ode dne 15. 4. 2013.

Sledujte nás na Instagramu

Přihlašte se k odběru newsletteru na Váš e-mail
Přihlašte se a naše nejlepší slevy a nabídky budeme posílat do Vaší e-mailové schránky.

Rychlá navigace

Informace pro Vás

Kontakt

SAXO, spol. s r. o.
Václavská 458
76001 Zlín
IČ: 25319442, DIČ: CZ25319442

tel.: 577 211 027

kosmetika@saxo.cz

Přihlášení